Logga in

Du måste aktivera 'Cookies' i inställningarna till din webbläsare.Hjälp med Du måste aktivera 'Cookies' i inställningarna till din webbläsare

Är det första gången du är här?

För att starta

Logga in på Dechras egen utbildningsportal.

Med våra olika e-lärandemoduler kan du gå ta del av inlärningsmaterial när och var det passar dig. Modulerna ger en utmärkt möjlighet att hålla sig uppdaterad om de senaste rönen och få tillgång till redan publicerade kurser.

Det finns många kurser i olika format om våra viktigaste produkter och terapiområden.

Vi ber dig ägna några minuter åt att lämna feedback efter att du genomfört en kurs. Det hjälper oss att förbättra oss och att säkerställa att vi bistår med den hjälp du behöver. Tack.

Registrera dig idag

Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord? Klicka här